Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Thu thập Thông tin Cá nhân
“Thông tin Cá nhân” là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy phép lái xe, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, định danh của bạn trong ứng dụng 3S, thông tin của bạn trong ứng dụng 3S, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường thông qua ứng dụng 3S trong các đơn đăng ký, bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian.
2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin
Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp trong ứng dụng Vĩnh Tường - Gyproc Thông tin Cá nhân của người dùng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các mục đích như được nêu dưới đây:
  • Nếu người dùng là thầu/ thợ thi công thạch cao, việc cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng sẽ khiến Vĩnh Tường - Gyproc không thể hợp tác với người dùng để nhận thi công công trình thông qua ứng dụng 3S hay website.
  • Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho Vĩnh Tường - Gyproc, Vĩnh Tường - Gyproc có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

- Điền các đơn đăng ký tham gia hoặc các đơn tương tự khác

- Từ các nguồn công khai khác như danh bạ;

- Từ các trang mạng xã hội của Vĩnh Tường - Gyproc, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là fan   của các trang đó;

- Khi người dùng tương tác và giao tiếp với Vĩnh Tường - Gyproc tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào, trước   đây hoặc trong tương lai.

- Khi người dùng tham gia các cuộc thi do Vĩnh Tường - Gyproc tổ chức

- Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc Vĩnh Tường - Gyproc; hoặc

Qua việc sử dụng các trang web của Vĩnh Tường - Gyproc, bao gồm tất cả các trang web do Vĩnh Tường - Gyproc điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (Saint-Gobain, Vĩnh Tường, Gyproc, DURAflex…). Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng trên các Trang Web.
  • Mục đích chung:
- Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng;

- Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Thông báo này;

- Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;

- Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

- Để giúp Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

  • Đối với người dùng là Chủ nhà :

- Để xử lý các đăng ký của chủ nhà liên quan đến việc thi công giải pháp trần và tường thạch cao;

- Khi chủ nhà yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng 3S (“Ứng dụng”), hoặc để cung cấp Ứng dụng cho chủ   nhà và để cho chủ nhà sử dụng Ứng dụng;

- Để xử lý việc tham gia của chủ nhà vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi,   chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;

- Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của chủ nhà;

- Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của chủ nhà;

- Để liên lạc với chủ nhà

  • Mục đích tiếp thị và quảng bá:

- Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường cũng sử dụng và xử lý thông tin của chủ nhà thông qua đường   bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email

- Gửi cho chủ nhà các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng   trong các dịp đặc biệt từ Vĩnh Tường – Gyproc

- Thông báo và gửi giấy mời cho chủ nhà về các sự kiện hoặc hoạt động do Công ty Cổ phần Công nghiệp   Vĩnh Tường, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường tổ   chức;

- Xử lý các đăng ký tham gia của chủ nhà vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với chủ nhà về sự   tham gia của chủ nhà tại sự kiện hoặc hoạt động đó;

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường 
4. Tiết lộ cho Bên thứ ba
Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm

- Các đối tác của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường, bao gồm các bên Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

- Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

- Các công ty nghiên cứu thị trường;

- Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ  tầng, phần mềm và công tác phát triển;

- Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;

- Các tổ chức khác trong Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường; và

- Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.

Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường
Lô C23A, đường số 11, KCN Hiệp Phước, X. Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật.
Nếu người dùng không muốn Thông tin Cá nhân của người dùng được thu thập qua cookies trên Trang Web, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của người dùng.

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường bằng cách gọi điện thoại đến hotline 18001218, gửi email đến chamsockhachhang@vinhtuong.com, từ ứng dụng Vĩnh Tường - Gyproc, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật
Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Chủ nhà của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.
Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của Vĩnh Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường , chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.
Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

KHÁC
Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba
Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.
Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác
Nếu người dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường, bằng cách này người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.
Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường và người dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.
Thừa nhận và Chấp thuận
Thông qua việc sử dụng dịch vụ trên ứng dụng 3S của Vĩnh Tường - Gyproc hoặc website www.ketnoi3S.com người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này. Trường hợp người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản, chính sách,… của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không truy cập, tải, cài đặt, sử dụng hoặc tháo gỡ ứng dụng ra khỏi thiết bị của bạn.
Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên các Trang Web. Sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, người dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng 3S & website của Vĩnh Tường - Gyproc có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân chủ nhà
Thông tin cá nhân của người dùng trên Ứng dụng 3S và website của Vĩnh Tường - Gyproc được Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vĩnh Tường - Gyproc. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường cam kết rằng:
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
Ban quản lý ứng dụng 3S và Website www.ketnoi3S.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại,…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. Ban quản lý ứng dụng Vĩnh Tường - Gyproc không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.