Điều khoản thỏa thuận

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN THI CÔNG
Chủ nhà đồng ý chọn thầu/thợ thi công là đơn vị sẽ thi công trần/ tường thạch cao cho công trình của mình. Hai bên sẽ đồng ý rằng:
1. Thầu/ thợ thi công cam kết đảm bảo:
a.     Thi công đúng và đầy đủ các hạng mục đã báo giá
b. Lựa chọn đúng hệ thống phù hợp nhu cầu về thẩm mỹ, yêu cầu kỹ thuật và ngân sách của chủ nhà khi báo giá
c. Sử dụng đúng các loại vật tư và phụ kiện chính hãng theo gói giải pháp đã báo giá.
d. Thi công theo đúng hướng dẫn kỹ thuật theo quy định của Vĩnh Tường (khoảng cách khung xương, bắn vít …)
e. Đảm bảo tiến độ thi công như đã thỏa thuận
f. Tuân thủ các quy định an toàn tại công trình, thầu/ thợ thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ tai nạn hay rủi ro nào xảy ra tại công trình gây tổn thất về người và tài sản.
2. Chủ nhà:
a. Chuẩn bị mặt bằng thi công để thầu/thợ thi công đảm bảo thi công đúng tiến độ
b. Tạo mọi điều kiện để thầu/ thợ thi công công trình được thuận lợi 
c. Cam kết thanh toán cho thầu/ thợ thi công theo đúng như tiến độ thanh toán đã thỏa thuận
d. Đánh giá điểm cho thầu/ thợ thi công sau khi công trình hoàn thành
Thỏa thuận được lập ra và có hiệu lực khi và chỉ khi có sự đồng thuận giữa hai bên Chủ nhà và Thầu/Thợ.
Dịch vụ của ứng dụng 3S là nhằm kết nối giữa Chủ nhà với thầu/ thợ thi công thạch cao và công ty không cung cấp trực tiếp dịch vụ thi công trần và tường thạch cao. Thầu/ thợ thi công tự thỏa thuận, cung cấp và thi công giải pháp trần và tường thạch cao cho chủ nhà được gợi ý từ ứng dụng 3S. Việc cung cấp và thi công giải pháp trần và tường thạch cao cho người dùng là tùy thuộc vào thỏa thuận và quyết định giữa chủ nhà với thầu/ thợ thi công. 
Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì đối với hành động, dịch vụ và/ hoặc là kết quả của việc cung cấp thi công lắp đặt của thầu/ thợ thi công với công trình của chủ nhà. Đồng thời công ty cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong việc thanh toán hoặc chậm trễ thanh toán của chủ nhà sau khi thầu/thợ thi công hoàn thành công trình.