Kết nối đơn giản 3 bước

1
Chủ nhà đăng tin công trình
Với vài cú nhấp chuột, chủ nhà công cấp thông tin muốn thực hiện
2
Thợ thi công báo giá
Thợ thi công gởi báo giá kèm chi tiết gói giải pháp
3
Khảo sát và thi công
Chủ nhà chọn thợ thi công tới khảo sát và thống nhất phương án thi công, đồng thời được xác nhận bằng thỏa thuận